Wat is een Mystery Quest

Een Mystery Quest zet leerlingen aan om een probleem op te lossen. Het kan zijn dat de leerlingen een bijzondere plaats op aarde (of daarbuiten) moeten opzoeken. Maar ook kan het zijn dat ze moeten zoeken naar een gebeurtenis, een natuurverschijnsel of een bekend persoon, of een raadsel moeten oplossen enz.

Je kunt als leerkracht ervoor kiezen om dit raadsel in de klas te laten oplossen of als huiswerk mee te geven, zodat leerlingen er ook thuis mee aan de slag kunnen. Samen met klasgenoten en/of hun ouders.

Deelname is volledig gratis.

Mysterieuze Hint

De leerlingen krijgen een hint. Soms is die gemakkelijk, soms ook lastig. Zo zou de vraag over de afbeelding hiernaast kunnen zijn. Wat is dit? Met zo'n minimale hint moeten de leerlingen aan de slag.

Quest

Een Quest is het Engelstalig woord voor "zoektocht". De leerlingen moeten op zoek naar de oplossing. De leerkracht kan er voor kiezen om de Mystery Quest in groepsverband of individueel uit te laten voeren.

Iedere twee weken verschijnt er een nieuwe MysteryQuest. De uitslagen worden op deze website gepubliceerd. Toch blijft het mogelijk om aan ouder MysteryQuests (vanaf #22) mee te blijven doen. De inzendingen worden beoordeeld en de uitslag wordt verwerkt in de bijbehorende MysteryQuest.

Presentatie

Maar daarmee is de Mystery Quest nog niet klaar. Elke leerkracht kan tijdens de verwerkingsperiode zien of de leerling(en) met het gegeven puzzelstukje tot de goede oplossing is (zijn) gekomen.

Vervolgens maakt een leerling (of groepje leerlingen) een korte presentatie aan de klas (mondeling, muurkrant, digitaal) over het onderwerp. De presentatie duurt ongeveer vijf tot tien minuten. In de presentatie worden minstens drie dingen genoemd die over het onderwerp zijn geleerd.

Leerkrachten kunnen op deze manier hun leerlingen een presentatie laten houden, anders dan over de traditionele onderwerpen.

Nieuwe Mystery Quest

Gedurende het schooljaar verschijnt er elke twee weken op maandag een nieuwe MysteryQuest..

Het doel van de Mystery Quest is om:

  • bij leerlingen de nieuwsgierigheid te prikkelen

  • de kennis te vergroten

  • creatief oplossingen te bedenken

  • te leren zoeken op internet

De MysteryQuest is een combinatie van "Mystery Hangouts" en "Grej of the day".

  • In de "Mystery Hangout" (vooral in Amerika populair) proberen twee klassen via een videoverbinding van Google Hangout door gerichte vragen te stellen aan de andere klas er achter te komen in welke plaats de school van de andere klas staat.

    • Een "Grej of the day" is bedacht door een Zweedse leerkracht. Die gaf de kinderen een raadsel mee naar huis om over na te denken en samen met ouders te bespreken. De oplossing van dat raadsel is het onderwerp van een microles die de leerkracht zelf voor bereidde. Het grote verschil met de Grej of the Day is dat niet de leerkracht de microles maakt, maar de leerlingen en dat de looptijd van de MysteryQuest een schoolweek is en dat er een online competitie aan verbonden is. Welke klas weet de goede antwoorden te vinden? Alle antwoorden goed? Dan komt de klas in The Wall of Fame op www.mysteryquest.nl.