Wat is een Mystery Quest

Een Mystery Quest zet leerlingen aan om een probleem op te lossen. Het kan zijn dat de leerlingen een bijzondere plaats op aarde (of daarbuiten) moeten opzoeken. Maar ook kan het zijn dat ze moeten zoeken naar een gebeurtenis, een natuurverschijnsel of een bekend persoon, of een raadsel moeten oplossen enz.

Je kunt als leerkracht ervoor kiezen om dit raadsel in de klas te laten oplossen of als huiswerk mee te geven, zodat leerlingen er ook thuis mee aan de slag kunnen. Samen met klasgenoten en/of hun ouders.

Deelname is volledig gratis.

Mysterieuze Hint

De leerlingen krijgen een hints of vragen. Meestal in de vorm van afbeeldingen. Soms zijn die gemakkelijk, soms ook lastig. Zo zou de vraag over de afbeelding hiernaast kunnen zijn. Wat is dit? Met zo'n minimale hint moeten de leerlingen dan aan de slag.

Quest

Een Quest is het Engelstalig woord voor "zoektocht". De leerlingen moeten op zoek naar de oplossing. De leerkracht kan er voor kiezen om de Mystery Quest in groepsverband of individueel uit te laten voeren.

Iedere twee à drie weken verschijnt er een nieuwe MysteryQuest. De uitslagen worden op deze website gepubliceerd. Toch blijft het mogelijk om aan ouder MysteryQuests mee te blijven doen. De inzendingen worden beoordeeld en de uitslag wordt verwerkt in de bijbehorende MysteryQuest.

Nieuwe Mystery Quest

Gedurende het schooljaar verschijnt er elke twee à drie weken op maandag een nieuwe MysteryQuest..

Het doel van de Mystery Quest is om:

  • bij leerlingen de nieuwsgierigheid te prikkelen

  • de kennis te vergroten

  • creatief oplossingen te bedenken

  • te leren zoeken op internet